فرمول تولید مایع سفید کننده (وایتکس)

فرمول تولید مایع سفید کننده (وایتکس)

فرمول تولید مایع سفید کننده (وایتکس)

این فرمول استاندارد جهت ساخت مایع سفیدکننده البسه یا سفید کننده و ضد عفونی کننده سرویس بهداشتی یا همان وایتکس ارائه شده است.

مواد اولیه آن در بازار موجود بوده و تولید این محصول بسیار ساده و به صرفه خواهد بود.

این فرمول در یک صفحه با فرمت PDF ارائه شده است.


اینجا هم مشاهده کنید